Home
Wat is fysiotherapie
Waarom fysiotherapie
De fysiotherapeut
Behandelmethoden
Eerste afspraak
Bekkenfysiotherapie
Overige activiteiten®
Parkinsonnet
Openingstijden
Tarieven
Info zorgverzekering
Betalingsvoorwaarden
Huisregels
Reglementen
Contact
Disclaimer

De eerste afspraak

Voor het maken van een eerste afspraak neemt u telefonisch contact op met de praktijk. Op basis van de door u aan te geven klachten, wijzen wij u een therapeut toe en geven u aan wanneer de eerste afspraak plaats kan vinden. In het verleden was een verwijzing door een huisarts of medisch specialist noodzakelijk voor behandeling door een fysiotherapeut. Sinds 1 januari 2006 kunt u echter zonder verwijzing met uw klachten bij de fysiotherapeut terecht: de Direct Toegankelijke Fysiotherapie.

Wij verzoeken u bij deze eerste afspraak uw identiteitspapieren en verzekeringsbewijs mee te nemen, zodat de therapeut kan controleren bij welke maatschappij u verzekerd bent en of, en zo ja hoe, u aanvullend verzekerd bent. Indien u geen of slechts een beperkte aanvullende verzekering heeft zal de therapeut u dit meedelen, ter voorkoming van misverstanden.

Vervolgens zal de fysiotherapeut trachten zich een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten te vormen, door u eerst vragen te stellen, de zgn. anamnese en u te onderzoeken. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen, waarbij rekening gehouden wordt met uw wensen, uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden.

De fysiotherapeut werkt veel met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is ieder mens weer anders. Echt maatwerk dus. Elke klacht is anders en elk lichaam is anders.

de ingang van de praktijk overzicht van de oefenruimte overzicht van behandelkamer 1 overzicht van de oefenruimte