Home
Wat is fysiotherapie
Waarom fysiotherapie
De fysiotherapeut
Behandelmethoden
Eerste afspraak
Bekkenfysiotherapie
Overige activiteiten®
Parkinsonnet
Openingstijden
Tarieven
Info zorgverzekering
Betalingsvoorwaarden
Huisregels
Reglementen
Contact
Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de eigenaar en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledig heden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Getracht wordt om zoveel mogelijk de juiste en meest actuele informatie op deze site beschikbaar te stellen, maar er kan géén garantie worden gegeven voor de nauwkeurigheid en volledigheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor: de hyperlinks (verwijzingen buiten het domein, die u naar sites van derden brengen) en daarin geboden informatie, (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

de ingang van de praktijk overzicht van de oefenruimte overzicht van behandelkamer 1 overzicht van de oefenruimte